Firasor toiminnanohjaus

Jarkko Kähkönen avatar Timo avatar P
175 artikkelia tässä kokoelmassa
Kirjoittajat: Jarkko Kähkönen, Timo, ja Paulus Kähkönen
Kohteet

Kohdekortin kiinteistöinfo

Kuinka muokata kohdekortin kiinteistöinfo-välilehden sisältöä
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Tapahtumat

Kohteissa havaitut tarpeet tai tapahtumat.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Hallinnanjaot

Kuinka lasku jaetaan kohteille ja laskutusasiakkaille käyttäen hallinnanjakoja
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Käyttäjän kohteeseen yhdistys

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kohteiden kateraportti

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Tiukempi kohdehaku kotisivujen lomakkeille.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kohdekortin tieto työlajikkeen luonti

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Superhaku jättämään isännöitsijän osoite-tiedon huomioimatta

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Talonkirjanote

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kohdekortin kenttähaku

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kaikki rapun huoneistojen lisäys kohteelle.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Aluejako valinnat kohdekortin kohdeinfo-välilehdelle

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Aluejaolla suodatus kohteissa ja töissä

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Sopimuslaskutuksien korotus

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Sopimukset

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Tilan muuttuessa ilmoitus.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työntekijän vaihto töille ja kohteille

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Alueet

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Sopimuslaskutus

Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kohteiden ja huoneistojen huomioiden kirjaaminen kohteen ja huoneistojen perustiedoissa ja näiden huomioiden näkyminen työn luonti/muokkaus-toiminnossa Kohde ja Huoneisto-kohdissa

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten
Mittarit

Kulutuksen kerroin

Miten Kulutuksen kerroin vaikuttaa luentaan.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Edellistä pienemmän lukeman syöttämisen estäminen.

Miten estätte tiettyjä käyttäjäryhmiä syöttämästä edellistä pienempää lukemaa ilman mittarin vaihtoa.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Mittarin desimaalien määrä

Miten Mittarin desimaalien määrä vaikuttavat luentaan.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Mittarilukemien rajat

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Huoneistojen web-mittarilukemailmoituksien lukujen korjaus

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Mittarityyppien piilotus kotisivujen lomakkeelta

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kulutusseurantaraportin lähetys ajastetusti.

Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Mittarilukeman poistaminen.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kulutuslukemien normeeraus

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Mittarit kaikille kohteen huoneistoille.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Mittarit kaikille kohteen huoneistoille.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työllä mittarin lukeminen.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kulutukseton mittari

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Oletus päivämäärä.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Mittarilukemat päivämäärän kuukaudelle

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Mittarilukemien kuukauden katkopäivä

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Miten saa työlle ja mittarilukemien syöttöön näkyviin asukkaiden huomiot

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Mittarivaihtojen lisäämisen ja muokkauksen oikeus

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Päiväkulutus

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Mittarin vaihtaminen

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten
Työt

Sopimusrakenteen muokkaus

Kuinka muokataan sopimusrakennetta, ylätasoa ja valitaan työlajikkeiden ylätaso
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työntekijän etusivun töiden järjestys

Missä järjestyksessä työt esiintyy työntekijän etusivujen työlistoilla
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Päivän työt

Miten merkitsette työn päivän työksi?
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Käytä työnumeroa dimensiona/kustannuspaikkana.

Miten pystytte käyttämään työnumeroa dimensiona/kustannuspaikkana.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Töiden tuntien ja tarvikkeiden ALV-prosentit.

Miten pystytte määrittämään töiden tunti ja tarvike riveille ALV-prosentit.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Huoltokalenteri

Kuinka saat työt näkymään huoltokalenterissa
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työn muokkauslukko

Miten työn muokkauslukko toimii.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Toimipistekohtaiset työlajikkeet.

Työlajikkeet voi määrittää toimipisteen taakse, jolloin voi näyttää tai piilottaa niitä datarajauksella.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työstä ilmoitus työntekijälle

Miten työstä lähtee ilmoitus työntekijälle
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Käytä tiettyä dimensio/kustannuspaikka -ryhmää.

Miten määritätte käytetäväksi tietty dimensio/kustannuspaikka ryhmä.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Avatut työt

Miten näette teillä auki olevat työt.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työnumerot laskun sisäiseen muistiinpano kenttään.

Miten saatte laskun töiden työnumerot laskun sisäiseen muistiinpano kenttään.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Lisätietoja laskulle

Miten saatte laskulle lisätietoja yritys tai toimipiste kohtaisesti.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työn toiminto nappulat

Mitä eri työn toiminta nappulat tekevät.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työn luominen ja muokkaus

Timo avatar
Kirjoittaja: Timo
Päivitetty yli viikko sitten

Kaikista asiakkaan töistä ilmoitukset hänelle

Miten saatte asiakkaallenne kohdistettujen kohteiden töistä ilmoituksen hänelle, eri tilanteissa.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työn tuntikirjaukset näkyviin työn muokkauksessa

Miten saatte työn tuntikirjaukset näkyviin työn muokkauksessa.
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työn luominen ja muokkaus huoltomiehelle

Timo avatar
Kirjoittaja: Timo
Päivitetty yli viikko sitten

Työlajikkeiden sopimustiedot

Kuinka työlajikkeiden sopimustiedot menee ja voidaan asettaa massana
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Useammalle toimipisteelle töitä tekevä työntekijä

Oletuksena työntekijät tekevät töitä vain omalle toimipisteelleen, mutta kiertävien työntekijöiden käyttäminen on myös mahdollista.
Timo avatar
Kirjoittaja: Timo
Päivitetty yli viikko sitten

Lähetteen palauttaminen takaisin työmääräimeksi

Timo avatar
Kirjoittaja: Timo
Päivitetty yli viikko sitten

Työn tilat

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työntekijän etusivulla näkyvät kentät

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Hiekoitustöiden luonti

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työlajikkeiden kenttien muokkaus

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Töiden tarvikkeiden ja tuntilaskutusten alennussäännöt

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Keikkaraportti

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kohteen töiden poistaminen

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kotisivujen lomakkeiden käännökset.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työlle automaattinen suorittaja.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Töiden luonti massana

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työnjohtajan näkymä

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Toistotyön työselosteen ja työn kuvauksen määräytyminen

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työn suorittajan vaihtaminen massana

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Miten ohitatte työtuntinimikkeen hinnan tarkistuksen.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Miten asetetaan työlle oletus tuntityönimike

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työn liitteet ilmoittajalle työn valmistuttua.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työn arvolisäverovalintojen piilotus käyttäjäryhmiltä.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Luparekisteri.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Ovenavaustyön asukas työn laskutusasiakkaaksi.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Töiden rajaus tiimeillä.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Vikailmoituslomake

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Poistetun työn palauttaminen

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kohteen huoltomies työn suorittajana

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

LVISNet - tilausvahvistusten automaattinen tuonti Firasoriin

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Web-saapunut työmääräimeksi.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Web-saapuneet nappula etusivulle.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Lomakkeelle ilmoitus valinnat

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Mitkä työn kentät näytetään laskulla?

Mitkä työn kentistä näytetään työstä muodostetulla laskulla.
P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kiinteistöhuollon töiden laskutuksen maksuehto

Maksuehdon määräytyminen
Jarkko Kähkönen avatar
Kirjoittaja: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Web-saapuneet pois muilta välilehdiltä.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Toimintonapit etusivulle

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kustannuspaikka

Miten määritätte kustannuspaikat töille järjestelmässä.
P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Lomakkeelle huoneisto valinta

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Ovenavaus

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kaikki joilla tunteja suorittajiksi

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Töiden tuntien ja tarvikkeiden kopioituminen

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työn kopiointiin lisää kopioitavia

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työn elinkaari.

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Monisuorittajatuki

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Työaika työn tuntityönimikkeiden työajaksi.

Miten automaattinen työaika toimii.
P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Kirjanpitotilin oletusarvon määräytyminen työn tarvike- ja tuntiriveille

P
Kirjoittaja: Paulus Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten