Tämä onnistuu muuttamalla tiettyjä ohjelman käyttäjäryhmien oikeuksia.

Saapuneet web-työmääräimet

Vaatii oikeuden toimintoon Töiden kirjaus => Työt.

ja oikeiden välilehteen Töiden kirjaus => Työt => Välilehti: Web-saapuneet.

Saapuneet muuttoilmoitukset

Vaatii oikeuden toimintoon Asiakkaat => Muuttoilmoitukset.

Uudet lukemattomat tapahtumat

Vaatii oikeuden toimintoon Töiden kirjaus => Tapahtumat ja oikeiden Töiden kirjaus => Tapahtumat => Ilmoituksen uusista lukemattomista näkeminen.

Web-lomakkeelta saapuneet mittarilukemailmoitukset

Vaatii oikeuden toimintoon Mittarit => Huoneistojen web-mittarilukemailmoitukset.

Rajapintojen mittarilukema virheet

Vaatii oikeuden Mittarit => Mittarilukemat => Ilmoitukset mittarien RAJAPINTA-rajapinnan virheistä.

Rajapintojen töiden virheet

Vaatii oikeuden Töiden kirjaus => Työt => Ilmoitukset töiden kuittauksen RAJAPINTA-rajapinnan virheistä.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?