Ollessanne sopineet Firasor Oy:n kanssa koulutuksen tai kokouksen me toimitamme teille linkin Whereby ohjelmaan.

Koulutukseen osallistuminen.

1. Avatkaa linkki selaimessanne.

2. Ohjelmaan avautuu nimen syöttö ruutu:

- Syöttäkää nimenne ja painakaa Continue.

3. Pyytää oikeuksia mikrofoniin ja kameraan.

- Painakaa Request permissions.

4. Selaimeen ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa kysytään lupaa käyttää kameraa ja mikrofonianne.

- Painakaa Allow/Salli tai muuten hyväksykää oikeus.

- Voi erota eri selaimilla, kuva on Google Chrome selaimesta.

3. Ohjelma kysyy mitä mikrofonia ja kameraa käytetään.

- Valitkaa haluamanne.

- Painakaa "Join meeting" liittyäksenne koulutukseen.

Näytön jako koko ruudulle.

Kun olette koulutus huoneessa ja joku on aloittanut näyttönsä jakamisen, voitte laittaa sen koko ruudulle seuraavalla tavalla.

1. Painakaa näyttöni jakamisen oikeasta yläkulmasta olevasta kolmesta pisteestä.

2. Ja valitkaa avautuvasta valikosta Fullscreen.

Vastasiko tämä kysymykseesi?