Ajastettujen raporttien avulla voidaan lähettää tietyille käyttäjille raportti sähköpostilla tietyin välein, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Raporttisivun on kokoelma raporttien widgetejä.

Ajastetun raporttisivun luonti aloitetaan luomalla tarvittavat raportit ja raporttien widgetit Raportit -> Raportit -toiminnossa Uusi-napilla


Raportin widgetin hallintaan päästää avaamalla luotu raportti Näytä-napista ja avaamalla widgetien hallinta Hallitse raportteja -napilla

Tällä hetkellä ajastetulla raporttisivulla toimivat ainoastaan Taulukko- ja Taulukko kuukausittain -tyyppiset widgetit

Raporttisivun luontiin päästään Raportit -> Raporttisivut -toiminnon Uusi-napilla. Raporttisivulle valitaan halutut widgetit, jonka jälkeen avataan Ajastukset-osio ajastuksen luontia varten. Ajastukselle valitaan:

  • Tunti: Mihin kellonaikaan raportti lähetetään

  • Taajuus: Kuinka usein raportti lähetetään. Esimerkiksi 1 Viikko valinnalla raportti lähetetään viikon välein ja aikarajauksena on aina 1 viikko taaksepäin

  • Seuraava suorituskerta: Milloin raportti lähetetään seuraavan kerran. Jos jätetään tyhjäksi, raportti lähetetään nykyisenä tai seuraavana päivänä

  • Rajaus: Minkä hakukentän perusteella rajataan. Vain ne widgetit tulevat raportille, joista löytyy valittu hakukenttä.

  • Käyttäjät: Tähän valitaan ne käyttäjät, joille raportti lähetetään (Käyttäjien pitää olla aktiivisia)

Esimerkin tiedoilla käyttäjälle Daniel Linjama lähetetään sähköpostilla raportti 23.4.2020 kello 07:00 viesti "Liitteenä Ajastuksien testi väliltä 9.4.2020 - 15.4.2020", jossa on liitteenä raportti CSV muodossa

Vastasiko tämä kysymykseesi?