Yrityksellänne pitää olla Tampuuri <=> Firasor.fi rajapinta käytössä.

Isannöitsijätoimistolle Tampuuri tunnukset

1. Firasorissa ne syötetään isännöitsijätoimiston taakse, eli avaa isännöistijätoimiston muokkaus Asiakkaat => Isännöitsijätoimistot-sivulta.

2. Muokkauksessa löytyy Tampuuri- alkuiset kentät.

3. Syöttäkää näihin saamanne Tampuuri rajapinnan tiedot.

4. Tallentakaa isännöitsijätoimisto.

Tässä miten Tampuurin arvojen nimet vastaa Firasorin kenttien nimiä:

 1. X-TampuuriAvain => Tampuuri-rajapinta: Tampuuriavain

 2. X-AsiakasNimi => Tampuuri-rajapinta: Asiakasnimi

 3. X-TilinNimi => Tampuuri-rajapinta: Tilinimi

 4. X-Käyttäjätunnus => Tampuuri-rajapinta: Käyttäjätunnus

 5. X-Salasana => Tampuuri-rajapinta: Salasana

Firasor kohteen yhdistys Tampuuri kohteeseen

Tämä vaaditaan, jotta töitä voidaan hakea ja tuoda Firasorin ja Tampuurin välillä oikeille kohteille.

1. Avatkaa kohteen muokkaus, esimerkiksi Asiakkaat => Kohteet sivulta.

2. Valitkaa kenttään Tampuuri: Kohde kohdetta vastaava Tampuurin kohde.

Firasor huoneiston yhdistys Tampuurin huoneistoon

Voitte yhdistää Firasorin huoneiston Tampuurin huoneistoon, jotta Firasorista Tampuuriin lisättävien töiden huoneisto tieto menisi oikein.

1. Avatkaa huoneiston muokkaus, esimerkiksi Asiakkaat => Huoneistot sivulta.

2. Valitkaa kenttään "Tampuuri: Huoneisto" huoneistoa vastaava Tampuurin huoneisto.

Tampuuri työt Firasoriin

Miten tuot automaattisesti Tampuurista työt Firasoriin.

1. Yhdistä Tampuuri kohteet Firasor kohteisiin, kohdan "Firasor kohteen yhdistys Tampuuri kohteeseen" avulla.

2. Avaa isännöistijätoimiston muokkaus Asiakkaat => Isännöitsijätoimistot-sivulta.

3. Valitse tunnit, joilla haluat, että Firasor hakee töitä Tampuurista.

Tämän mukaan Firasor hakee Tampuurista isännäitsijän kohteiden ilmoitukset valittuina tunteina.

4. Valitse mitä päivää uudemmat työt tampuurista noudetaan firasoriin. Valinta löytyy asetukset sivun, tampuuri asetuksista:

Jos valinta jätetään tyhjäksi töitä ei haeta ollenkaan Firasoriin.

5. Voit asettaa asetuksen päälle jonka myötä Tampuurista saapuville töille asetetaan kohteen oletusarvoinen huoltomies/työntekijä. Tämä tehdään kohdasta Asetukset -> Asetukset -> Tampuuri-asetukset -> Asetetaanko Tampuurista haettaville töille kohteen oletusarvoinen työntekijä? -> KYLLÄ/ruksaa päälle kyseinen asetus. Mikäli Tampuuri-asetuksia ei näy, niin otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huolehdithan että kohteella on Aluejaoissa oletusarvoinen tekijä kaikille töille joilla ei ole työlajiketta.

Työnkulku:

 • Työ lisätään Tampuriin

 • Työ haetaan Tampurista valittuina tunteina Firasoriin

 • Työ tehdään ja kuitataan valmiiksi Firasorissa. Firasor kuittaa työn valmiiksi myös Tampuurissa. Tarkistus vaiheen ollessa yrityksellä päällä, merkkaantuu työ valmiiksi Tampuuriin vasta, kun se on tarkistettu.

Tampuurista tuodun työn tila määrittää sen tilan Firasorissa:

Tampuuri

Firasor

Ilmoitettu

Web saapunut

Avoin

Työmääräin

Vastaanotettu

Työmääräin

Odotuksessa

Työmääräin

Tehty

Valmis/Lähete

Valmis

Valmis/Lähete

Laskutukseen

Valmis/Lähete

Laskutettu

Valmis/Lähete

Odottamassa

Työmääräin

Odottaa Hyväksyntää

Työmääräin

Hyväksytty

Valmis/Lähete

Hylätty

Työmääräin

Firasor työt Tampuuriin

Miten automatisoit Tampuuriin Firasorissa luotujen töiden lisäämisen.

1. Asetuksista (Asetukset => Asetukset), kohdasta Tampuuri-asetukset, pitää asettaa Tampuuri töiden luonti päälle. Yhteyskohtaisesti koko konsernille tai vain tietyille toimipisteille:

2. Valita kirjaaja käyttäjä.

3. Valita suorittaja yritys.

Suorittaja yrityksen numeron saatte Tampuuri järjestelmästä avaamalla työnsuorittaja yrityksen ja ottamalla osoitteesta id= jälkeen olevan numerosarjan.

Tämän jälkeen työn tallennuksessa ne työ lisätään Tampuuriin jos:

 1. Työ ei ole jo Tampuurissa. (Lisätty aikaisemmin tai tullut Tampuurista).

 2. Työn kohteen isännöitsijätoimistolla on syötetty yllä olevat asetukset.

 3. Työn kohde on yhdistetty Tampuuri kohteeseen kohdan "Firasor kohteen yhdistys Tampuuri kohteeseen" mukaan.

Jos haluatte, että huoneisto tieto tulee myös Tampuuriin, niin yhdistäkää Firasor huoneistot Tampuuri huoneistoihin kohdan "Firasor huoneiston yhdistys Tampuurin huoneistoon" avulla.

Firasorin asettamat tilat määritetään Tampuuriin tiloiksi

Firasor

Tampuuri

Web saapunut

Ilmoitettu

Tarjouspyyntö

Odotuksessa

Tarjouspyyntö

Odotuksessa

Työmääräin

Avoin

Valmis/Lähete

Valmis

Mittarilukemat Tampuuriin

1. Avatkaa mittarin muokkaus, vaikka sivulta Mittarit => Mittarit.

2. Valitkaa kenttään "Tampuuri: Mittari" mittaria vastaava Tampuurin mittari.

Huoltokalenteri

Asetuksien Tampuuri-asetukset osiosta voitte ottaa päälle ja määrittää miten Tampuurin huoltokalenteri työt tulevat järjestelmään.

Huoltokalenteri töiden luonti laitetaan päälle asettamalla mistä päivästä asti haetaan asetuksella <TAMPUURI_KÄYTTÄJÄNIMI>: Huoltokalenteri tästä päivästä asti:

image.png (598×144)

Ohjelma vertaa tähän toimenpiteen päättymisaikaa ja jos päättymisaika on ennen tätä päivämäärää, niin toimenpidettä ei tuoda järjestelmään.

Ohjelma ei myöskään tuo toimenpiteitä, joiden alkamis aika on tulevaisuudessa.

Huoltokalenterin töille pitää myös valita työlajike, jolle tulevat Firasorissa.

Tämä on valittavissa rajapinta kohtaisesti asetuksella <TAMPUURI_KÄYTTÄJÄNIMI>: Huoltokalenteri töiden työlajike:

image.png (595×120)

Asetusta Asetetaanko Tampuurista haettaville töille kohteen oletusarvoinen työntekijä? käytetään huoltokalenteri töidenkin kohdalla.

Vastasiko tämä kysymykseesi?