Mittarien rajat voidaan asettaa kolmella eri tavalla.

1. Kuukausimuutos arvo

Mittarien kuukausimuutos arvo rajat jotka voidaan asettaa Mittarit sivulta mittarikohtaisesti rivin Rajat-nappulan kautta.

Nämä kuukausirajat ovat arvomääräisiä, eli jos laitat kuukaudelle rajan 100, niin arvo voi heittää vain 100 verran edellisestä.

2. Päivämuutos prosentti

Jos mittarille ei ole mittauksen kuukaudelle syötetty kuukausirajaa, niin silloin käytetään asetuksissä määritettävää Mittarilukemien oletus raja prosenttia.

Tämä vertaa päivämuutosta, joten rajauksen ehto on:

ABSOLUUTTINEN(
EDELLISEN JA TÄMÄN KUUN VÄLINEN MUUTOS PER PÄIVÄ
-
EDELLISEN JA SITÄ EDELTÄVÄN KUUN VÄLINEN MUUTOS PER PÄIVÄ
)
>
(
EDELLISEN JA TÄMÄN KUUN VÄLINEN MUUTOS PER PÄIVÄ
*
MITTARILUKEMIEN OLETUS RAJA PROSENTTI
)

Verrataan nykyisen ja edellisen lukeman erotusta per päivä sillä prosentilla kerrottuna, sitä edelliseen erotukseen ja nykyisen erotuksen eroon.


Esimerkiksi jos

kesäkuu => heinäkuu on muuttunut lukema 5 per pv, niin heinäkuu => elokuussa saa muuttua maksimissaan 15% raja arvolla:
x-5=x*0,15 eli noin 5.882 per päivä.

3. Kuukausimuutos prosentti

Asettamalla asetuksen "Aina verrataan vain edellisen kuun lukemaan 'Mittarilukemien oletus raja prosenttia'-asetuksen prosentilla! "- päälle,

ohitetaan molemmat yllä olevat tavat mitata rajaa ja otetaan vain raa-asti kohdassa 2. olleesta "Mittarilukemien oletus raja prosenttia"-kentästä prosentti määrä ja maksimi sallittu ero on se prosenttimäärä edellisen kuun lukemaan.

Esim. Jos edellisen kuun lukema on 1000 ja "Mittarilukemien oletus raja prosenttia" on 15%, niin seuraavan kuun lukema saa olla suurintaan 1150.

Rajan ottaminen pois päältä.

Jollei mikään yllä oleva raja asetus toimi yrityksellenne voitte ottaa rajat kokonaan pois.

Tämä onnistuu seuraavasti:

1. Laittakaa asetus "Aina verrataan vain edellisen kuun lukemaan 'Mittarilukemien oletus raja prosenttia'-asetuksen prosentilla!" päälle.

Tällä varmistetaan, ettei mennä 1 tai 2 rajaan, vain aina käytetään rajaa 3.

2. Laittakaa asetukseen "Mittarilukemien oletus raja prosenttia" arvoksi 0.

Tämän jälkeen rajaa ei enää yrityksellänne tarkisteta.

Vastasiko tämä kysymykseesi?