Lenkit

Lenkit-sivulla on näkyvissä kaikki lenkit. Kaikki-välilehdellä näkyvät kaikki poistamattomat lenkit. Poistetut-välilehdellä näkyvät poistetut lenkit. Riviä klikkaamalla avautuu lenkin tiedot nähtäväksi esikatseluna sekä rivikohtaiset painikkeet.


Lenkkien tilanne -painike

Sivun ylälaidassa on Lenkkien tilanne -painike, joka näyttää kaikkien lenkkien lenkkityölistat ja työtilanteen.

Muokkaa-painike

Muokkaa-painikkeesta pääset muokkaamaan lenkin tietoja, mm. lenkin nimeä, työlajiketta ja lenkin toistoja.

Kopioi lenkki -painike

Luo syväkopion lenkistä kaikkine alatietoineen: lenkin ehdot, lenkkihistoriat, pääryhmät, pääryhmien työntekijät, pääryhmien alaryhmät ja alaryhmien kohteet.

Lenkinhallinta-painike

Avaa Lenkinhallinta-popupin, jossa voi esikatsella ja muokata lenkkihistorian tietoja, mm. lisätä kohteita lenkille ja määritellä työntekijät kohteille.

Lenkin tilanne -painike

Avaa kyseisen lenkin kaikkien pääryhmien lenkkityölistat ja työtilanteen nähtäväksi.


Lenkin ehdot -painike

Avaa Lenkin ehdot -popupin, jossa voi lisätä, muokata ja poistaa lenkin ehtoja. Lenkin ehtojen avulla voidaan luoda pääryhmiä, alaryhmiä ja niille kohteita automaattisesti kohteen tietojen perusteella.


Poista-painike

Merkitsee lenkin poistetuksi, jolloin se siirtyy Poistetut-välilehdelle.


Lenkinhallinta

Lenkinhallinta-popupissa näkyy lenkkihistorian tiedot, voi vaihtaa lenkkihistoriaa, aktivoida/deaktivoida lenkkihistorian, kopioida lenkkihistorian, päivittää lenkkihistorian lenkin ehtojen perusteella, poistaa kaikki pääryhmät, lisätä/muokata/poistaa pääryhmiä, pääryhmien työntekijöitä, alaryhmiä ja alaryhmien kohteita sekä luoda lenkkilokit.


Lenkin muokkaus -painike

Lenkin muokkaus -painikkeesta pääset muokkaamaan lenkin tietoja, mm. lenkin nimeä, työlajiketta ja lenkin toistoja.

Lenkin tilanne -painike

Avaa lenkin kaikkien pääryhmien lenkkityölistat ja työtilanteen nähtäväksi.

Päivitä näkymä -painike

Lataa lenkinhallinta-popupin kaikki tiedot uudelleen, jolloin mm. sarakkeisiin päivittyy lenkkilokin reaaliaikainen tilanne ja lenkkitöiden tilat.

Valitse muokattava lenkkihistoria -alasvetovalikko

Aluksi lenkkihistorioita on vain yksi, mutta uusia lenkkihistorioita voi lisätä kopioimalla nykyinen (painamalla Luo kopio lenkkihistoriasta -painiketta). Uuden lenkkihistorian voi sitten nimetä kuvaavasti, jotta alasvetovalikosta löytää myöhemminkin halutun lenkkihistorian. Kun valikosta vaihtaa lenkkihistoriaa, lenkinhallinta-popupin koko sisältö ladataan uudelleen sisältäen valitun lenkkihistorian tiedot (eli lenkkihistorian nimi, pääryhmät, pääryhmien työntekijät, alaryhmät ja alaryhmien lenkkikohteet).

Lenkkihistoriaa ei voi (vielä) poistaa, joten lenkkihistoriat kannattaa nimetä toistaiseksi niin että kokeiluversiot erottaa niistä joita oikeasti käyttää. Lenkkihistorian poistomahdollisuus on myöhemmin tulossa, jotta turhat lenkkihistoriat eivät jää hankaloittamaan käyttöä.

Muokkaa lenkkihistorian nimeä -tekstikenttä

Lenkkihistorian nimeä voi vaihtaa tästä kentästä.

Aseta lenkkihistoria aktiiviseksi -painike

Asettaa lenkkihistorian aktiiviseksi. Vain yksi lenkkihistoria voi olla kerrallaan aktiivinen, joten aiemmin aktiivsena ollut lenkkihistoria asetetaan luonnokseksi automaattisesti. Aktiivisen lenkkihistorian tietojen perusteella generoidaan työntekijöiden lenkkityölistat.


Jos lenkkihistoria on jo aktiivinen, tämä painike on disabloituna.

Aseta lenkkihistoria luonnokseksi -painike

Asettaa lenkkihistorian luonnokseksi. Jos lenkkihistoria on jo luonnos-tilassa, tämä painike on disabloituna. Jos mikään lenkkihistoria ei ole aktiivinen, lenkkityölistoja ei näy työntekijöille.

Luo kopio lenkkihistoriasta -painike

Luo syväkopion lenkkihistoriasta ja sen alatiedoista: pääryhmistä, pääryhmien työntekijöistä, alaryhmistä, alaryhmien lenkkikohteista. Lenkkikohteiden huomiot ja kohdetarkenteet kopioituvat myös.

Lenkin ehdot -painike

Avaa Lenkin ehdot -popupin, jossa voi lisätä, muokata ja poistaa lenkin ehtoja. Lenkin ehtojen avulla voidaan luoda pääryhmiä, alaryhmiä ja niille kohteita automaattisesti kohteen tietojen perusteella.

Lenkin ehdot -popup sisältää tarkemmat ohjeet lenkin ehdoista. Lenkin ehtojen muokkauksessa taas on tarkemmat kenttäkohtaiset ohjeet.

Päivitä lenkkihistoria ehtojen perusteella -painike

Jos lenkille on määritelty ehtoja, nykyisen lenkkihistorian voi päivittää lenkin ehtojen perusteella painamalla tätä painiketta.

Luo lenkkilokit -painike

Päättää kaikkien pääryhmien lenkkilokit (jos ei jo päätetty) ja luo uudet. Normaalisti tämä tehdään kun kaikkien pääryhmien kaikki lenkkityöt on tehty ja lenkkilokit päätetty, mutta voidaan tehdä periaattessa milloin vain. Tarkemmat ohjeet lenkkilokien luonnista saat näkyviin painamalla tämän painikkeen viereistä Lenkkilokit-ohje-linkkiä.

Pääryhmähaku

Pääryhmiä voi hakea pääryhmän nimellä, jolloin vain ne pääryhmäsarakkeet näytetään joiden nimessä hakusana esiintyy. Hakusanoja voi olla pilkulla erotettuna monia, jolloin useampia pääryhmiä voi saada näkyviin. Esim. 'pohj,ete' hakulause näyttää Pohjoinen- ja Etelä-nimiset pääryhmät.

Hausta on hyötyä jos pääryhmiä on niin paljon että ne kaikki eivät mahdu kerralla ruudulle. Hakurajauksella voi helpommin vertailla kahta saraketta keskenään ja siirtää työntekijöitä, alaryhmiä tai kohteita pääryhmästä toiseen.

Kohteiden määrä ja pääryhmien määrä -tiedot

Kohteiden määrä -tieto kertoo kuinka monta valmista lenkin kohdetta on ja kuinka monta lenkin kohteita on kaikkiaan lenkkihistoriassa.

Pääryhmien määrä kertoo kuinka monta pääryhmää (saraketta) on lenkkihistoriassa kaikkiaan.


Pääryhmä

Pääryhmät ovat lenkinhallintanäkymässä sarakkeita. Pääryhmän nimi voi olla esim. kaupunginosan nimi, lumityökoneen rekisterinumero tai työntekijän nimi. Pääryhmän nimeä voi muokata klikkaamalla sitä. Pääryhmän voi poistaa painamalla nimen oikealla puolella olevaa miinus-painiketta. Uuden pääryhmän voi lisätä painamalla plus-painiketta.

Kussakin pääryhmässä on ylinnä lenkkilokin tiedot, sen alla toimintopainikkeet, sen alla lenkin työntekijät ja alinna lenkin alaryhmät kohteineen.

Lenkkilokin tiedot

Ylinnä pääryhmäsarakkeessa näkyy lenkkilokin tiedot: milloin lenkkiloki on luotu, milloin ensimmäinen lenkkityö on aloitettu, milloin lenkkiloki on päätetty. Lisäksi näkyy pääryhmän valmiiden töiden määrä ja töiden määrä pääryhmässä yhteensä.


Pääryhmän tilanne -painike

Avaa pääryhmän lenkkityölistauksen, joka on sama jonka työntekijä näkee etusivun Lenkit-painikkeesta. Listauksessa näkyy ylinnä Päivitä etäisyydet -painike, Päivitä lista -painike ja sen alla lenkin työntekijöiden yhteystiedot ja niiden alla kukin lenkkityö allekkain ryhmiteltynä alaryhmiin. Kunkin lenkkityön voi merkitä aloitetuksi ja lopetetuksi tai suoraan valmiiksi, peruuttaa tai ohittaa. Alinna lenkkityölistauksessa on Päätä lenkki -painike, joka merkitsee lenkkilokin päätetyksi.

Luo lenkkiloki -painike

Päättää pääryhmän nykyisen lenkkilokin (jos sellainen on) ja luo uuden. Lenkkilokin päättäminen tarkoittaa, että työntekijä ei näe enää sen lenkkilokin töitä eikä voi niitä enää jatkaa/aloittaa/lopettaa. Uusi lenkkiloki näyttää lenkkityöt taas uusina, aloittamattomina töinä.

Tämä painike luo lenkkilokin vain kyseisestä pääryhmästä. Luo lenkkilokit -painike taas luo lenkkilokit kaikista lenkkihistorian pääryhmistä.

Lisää työntekijöitä -painike

Avaa Työntekijähaku-popupin, jossa voi hakea etunimellä ja sukunimellä työntekijöitä ja lisätä niitä pääryhmään. Työntekijän lisääminen pääryhmään tarkoittaa sitä että kyseisen pääryhmän lenkkityölistaus näkyy hänelle etusivunsa Lenkit-painikkeesta. Jos lenkin muokkauksessa on lisäksi asetettu päälle 'Näkeekö työntekijä kaikki sisarpääryhmät', työntekijä näkee myös muiden pääryhmät etusivunsa Lenkit-painikkeesta.

Ylinnä työntekijähaku-popupissa on Dummy-työntekijän lisäys -osio. Siinä voi luoda ja lisätä pääryhmään ei-aktiivisen työntekijän, jolla ei ole kirjautumisoikeutta Firasoriin. Dummyt ovat apumiehiä tai vuokratyöntekijöitä, jotka haetaan mukaan lenkille.

Haussa on Dummy-ruksi. Kun se on ruksattuna, haku hakee vain Dummy-työntekijät.

Lisää kohteita -painike

Avaa Kohdehaku-popupin, jossa voi hakea monilla kriteereillä kohteita ja lisätä ne pääryhmään. Hakukriteereitä ovat esim. kohteen nimi ja osoite. Lisäksi kriteerinä voi olla kohdekortin kenttä, esim. 'Kuuluuko käsilumityöt sopimukseen = kyllä'.

Kun kohteet on valittu klikkaamalla ja lisätty painamalla 'Lisää valitut kohteet ryhmään', pääryhmän alimmaksi ryhmäksi tulee uusi ryhmä nimeltään 'Kohteet kohdehausta', jossa lisätyt kohteet ovat.

Poista valitut -painike

Poistaa pääryhmästä valitut työntekijät ja kohteet. Kohde valitaan klikkaamalla työntekijä- tai kohdeboksia ja valinta poistetaan klikkaamalla uudelleen.


Lisää kohdealaryhmä -painike

Lisää uuden alaryhmän pääryhmään. Uusi ryhmä lisätään alimmaksi ryhmäksi ja sen nimeksi tulee Kohteet, jonka voi alaryhmän nimeä klikkaamalla nimetä haluamakseen.

Lenkin työntekijät

Pääryhmän toimintopainikkeiden alapuolella on Lenkin työntekijät -osio, johon työntekijähaussa lisätyt työntekijät tulevat.

Kukin työntekijä näkyy omassa työntekijäboksissaan, jossa on ihmisen kuvake ja työntekijän nimi. Ihmisen kuvaketta klikkaamalla avautuu klikattava tooltip, jossa on painike 'Muokkaa käyttäjää' sekä tieto jos käyttäjä on ei-aktiivinen tai Dummy-käyttäjä.

Työntekijöitä voi siirtää pääryhmästä toiseen tai niiden järjestystä voi vaihtaa raahaamalla työntekijäboksia.

Työntekijäbokseja voi valita, jolloin boksi muuttuu vaaleansiniseksi tai niiltä voi poistaa valinnan ja valitut työntekijät voi poistaa pääryhmästä klikkaamalla Poista valitut -painiketta. Lenkin työntekijän poistaminen ei poista käyttäjää Firasorista vaan pelkästään lenkiltä.


Alaryhmä

Työntekijät-osion alapuolella on lenkin kohteet alaryhmissään. Alaryhmiä voi nimetä uudelleen klikkamalla alaryhmän nimeä ja poistaa klikkaamalla nimen oikealla puolella olevaa miinus-kuvaketta. Alaryhmiä voi siirtää pääryhmästä toiseen tai vaihtaa järjestystä pääryhmän sisällä raahaamalla. Uusi alaryhmä lisätään 'Lisää uusi kohdealaryhmä' -painikkeella. Alaryhmän väriä voi vaihtaa miinuskuvakkeen oikealla puolella olevasta pyöryläkuvakkeesta.

Lenkin kohde

Lenkin kohteet ovat aina jonkin alaryhmän sisällä. Lenkin kohdeboksissa on talokuvake, kohteen nimi ja osoite sekä mahdolliset kohdetarkenteet.

Talokuvaketta klikkaamalla aukeaa klikattava tooltip, jossa voi muokata lenkin huomioita tai kohdetarkenteita. Huomiossa voidaan antaa työntekijälle kohdekohtaisia ohjeita. Kohdetarkenteita voi lisätä jos samassa kohteessa pitää tehdä samalla käynnillä useita eri töitä, esim. kellarissa ja sähköpääkeskuksessa. Tällöin kohdetarkenteet ovat Kellari ja Sähköpääkeskus ja työntekijän lenkkityölistauksessa näkyy yhden sijasta kaksi työtä, jolla kummallakin oma kohdetarkenne.

Kohdeboksin voi valita klikkaamalla ja poistaa valinnan klikkaamalla uudelleen. Valitut kohteet voi poistaa 'Poista valitut' -painikkeella. Lenkin kohteen poistaminen ei poista itse kohdetta Firasorista vaan ainoastaan lenkiltä.

Lenkin kohdeboksissa on myös työn tilan ilmaisin: Jos lenkkityö (tai jos lenkin kohteella on kohdetarkenteita, kaikki kohteen lenkkityöt) on suoritettu, talokuvake näkyy vihreänä ja kohdeboksin vasemmassa laidassa on vihreä palkki. Jos lenkkityö (tai jokin mahdollisista kohdetarkenteita sisältävistä lenkkitöistä) on kesken, värinä on oranssi. Tilanilmaisin kertoo kohteen tilan, jos pääryhmällä on lenkkiloki luotuna ja lenkkihistoria on asetettu aktiiviseksi ja valittuna lenkinhallinnan 'Valitse muokattava lenkkihistoria' -alasvetovalikosta.

Vastasiko tämä kysymykseesi?