Lenkin muokkaukseen pääsee Töiden kirjaus / Lenkit -valikkokohdasta. Muokkaus-rivitoimintopainikkeesta avautuu lenkki muokattavaksi. Tässä artikkelissa käydään läpi jokainen lenkin tietokentistä ja niiden käyttötarkoituksesta.


Toimipiste

Mikäli toimipisteitä on yrityksellänne useita, tässä valitaan mille toimipisteelle lenkki luodaan. Vain tässä valitun toimipisteen kohteita voi lisätä lenkille.


Nimi

Lenkin nimi, esim. Aurauslenkki tai Hiekoituslenkki. Lenkin nimi näkyy työntekijöille lenkkityölistauksissa.


Työlajike

Kun lenkkityö aloitetaan, tai merkitään suoraan valmiiksi, luodaan vasta silloin työ tietokantaan (sitä ennen lenkkityö on virtuaalinen, joka generoidaan aktiivisen lenkkihistorian lenkkikohteista). Tässä valittu työlajike tulee kyseisen työn työlajikkeeksi.

Tuntityönimike

Tässä valittu tuntityönimike tulee lenkkityön Työt ja tarvikkeet -osioon riviksi. Jätä tyhjäksi, jos haluat että lenkkityö määritellään automaattisesti ei-laskutettavaksi.


Tarvike

Tässä valittu tarvike tulee lenkkityön Työt ja tarvikkeet -osioon riviksi. Jätä tyhjäksi, jos haluat että lenkkityö määritellään automaattisesti ei-laskutettavaksi.

Hae työn tarvikkeelle määrä tästä kohdekortin kentästä

Jos tässä on valittuna työlajike, lenkkityön Työt ja tarvikkeet -osion riville haetaan tarvikkeen määrä kohteen tältä työlajikkeelta. Kohdekohtaiset työlajikkeiden arvot määritellään kohdekortin 'Kohdekortin tiedot' -välilehdellä. Esim. työlajikkeen nimi voi olla Hiekoitushiekkamäärä ja tarvike Hiekoitushiekka, jolloin lenkkityölle saadaan kohdekohtainen hiekoitushiekan määrä laskutusta ja kulutusseurantaa varten.


Näytä lisähuomio lenkin kohteella tästä kohdekortin kentästä

Jos tässä on valittuna työlajike, lenkin kohteella lenkinhallinnassa ja työntekijän lenkkityölistauksessa näytetään ylimääräinen huomiokenttä, jonka arvo haetaan kohteen työlajikkeelta (joka määritellään kohdekortin 'Kohdekortin tiedot' -välilehdellä).

Lenkkihistoria

Lenkillä aktiivisena oleva lenkkihistoria, jonka perusteella työntekijöiden lenkkityölistat generoidaan.

Näkeekö työntekijä kaikki sisarpääryhmät?

Jos tässä on Kyllä, työntekijä näkee etusivun Lenkit-painikkeesta avautuvassa lenkkilistassaan myös lenkin muut pääryhmät kuin sen johon hänet on merkitty työntekijäksi. Käyttäjäryhmäoikeudella 'Näkee muiden lenkit = ESTETTY' voidaan estää kyseisen käyttäjäryhmän työntekijöiltä muiden pääryhmien näkyminen vaikka tähän olisi valittu Kyllä.

Pelkkä valmis kuittaa lenkkityön?

Mikäli valitset tähän Kyllä, niin lenkkityön kuittauksessa on pelkkä Valmis nappi oletusarvoisen Aloita- ja Lopeta-nappien sijasta.

Merkitäänkö lenkkityö tarkastetuksi ja lukituksi kun työ valmistuu?

Mikäli valitset tähän Kyllä, niin lenkkityö merkitään automaattisesti tarkastetuksi ja lukituksi kun lenkkityö merkitään valmiiksi (Valmis tai Lopeta painamalla). Jos työssä ei ole laskutettavaa, se siirtyy vain Valmiit-välilehdelle.


Tehdyn työn seloste

  • 'Ei lisätä tehdyn työn selostetta': Lenkkityön työseloste jää tyhjäksi.

  • 'Tekijä lisää tehdyn työn selosteen': Tekijä lisää työselosteen kun painaa lenkkityöllä Lopeta- tai Valmis-painiketta. Jos 'Oletusseloste tehdylle työlle' -kentässä on seloste, se on mahdollista lisätä napilla työn selosteeksi.

  • 'Oletusseloste tehdylle työlle': Lenkkityön selosteeksi tulee automaattisesti 'Oletusseloste tehdylle työlle' -kentän teksti.

Oletusseloste tehdylle työlle

Tämä seloste tulee lenkkityön selosteeksi, jos Tehdyn työn seloste -kentässä on valittuna 'Tekijä lisää tehdyn työn selosteen' tai 'Oletusseloste tehdylle työlle'. Seloste voi olla esimerkiksi 'Lumet aurattu'.


Kohde voi olla alaryhmässään moneen kertaan

Mikäli valitset tähän Kyllä, voit siirtää kohteen alaryhmään vaikka siellä olisi jo sama kohde.


Kohde voi olla pääryhmänsä eri alaryhmissä

Mikäli valitset tähän Kyllä, voit lisätä kohdehaulla kohteen pääryhmään, vaikka pääryhmän jossain alaryhmässä olisi jo sama kohde ja voit myös siirtää alaryhmän toiseen pääryhmään vaikka siellä jo olisi sama kohde.


Kohde voi olla eri pääryhmissä

Mikäli valitset tähän Kyllä, voit lisätä kohdehaulla kohteen pääryhmään, vaikka jossain muussa pääryhmässä jo olisi sama kohde.

Kohteen valmistuttua luotavan työn työlajike

Jos tässä on valittuna jokin työlajike, luodaan automaattisesti uusi työ tällä työlajikkeella. Työn kuvaukseksi tulee työlajikkeen Selitys/työohje-kentän arvo ja jos se on tyhjä, kuvaukseksi tulee lenkkityön nimi. Työn kohteeksi tulee lenkkityön kohde.


Kohteen valmistuttua luotavan työn suorittaja

Tässä valittu työntekijä tulee kohteen valmistuttua luotavan työn suorittajaksi. Jos työntekijää ei ole valittuna, työn suorittajaksi tulee kohteen aluejaon oletustyöntekijä, jos sellainen on määritelty; jos ei ole määritelty, työn suorittajaksi tulee lenkkityön suorittaja.


Toistot

Toistojen avulla lenkkilokit (lenkkityölistat) luodaan uudelleen automaattisesti. Uudessa lenkkilokissa lenkkityöt näkyvät aloittamattomina.

Toistotyyppi

Toistotyypit ovat vaihtoehtoisia. Tässä valittua toistotyyppiä käytetään, vaikka muissa toistotyyppikentissä olisi arvoja.

  • Jos valitset 'Ei toistoa', toistoja ei suoriteta.

  • Päivätoistot, viikkotoistot, kuukausitoistot ja aikavälitoistot suoritetaan eräajona joka yö klo 0:00, jolloin tarkistetaan täyttyykö lenkin ajastustoistokriteeri kyseisenä päivänä ja jos täyttyy, luodaan lenkkilokit (lenkkityöt) kaikista lenkin pääryhmistä.

  • 'Toistuu kaikkien pääryhmien valmistuttua' tekee toiston kun kaikki lenkin pääryhmät on päätetty painamalla 'Päätä lenkki'. Tämä vastaa samaa kuin painaisi 'Luo lenkkilokit' lenkinhallinnassa.

  • 'Toistuu pääryhmän valmistuttua' tekee toiston pääryhmästä kun pääryhmä on päätetty. Tämä vastaa samaa kuin painaisi 'Luo lenkkiloki' pääryhmän kohdalla lenkinhallinnassa.

Huom! Lenkkihistorian pitää olla aktiivinen että toisto suoritetaan lenkille. Ennen lenkkilokin luontia aiempi lenkkiloki päätetään (jolloin sen lokin töitä ei voi enää aloittaa/lopettaa). Aikavälitoistoissa ei varmisteta onko lenkkityöt tehty, eli jos sitä toistotyyppiä käyttää, on asiakkaan vastuulla varmistaa ettei haittaa että lenkkitöitä jää kesken tai jopa aloittamatta.Päivätoistot

Jos mikä vain päivätoistokriteereistä täyttyy, toisto suoritetaan. Esim. jos on valittuna Arkimaanantai ja Vapaapäivä, suoritetaan ajo arkimaanantaisin ja lakisääteisinä vapaapäivinä (esim. vappuna ja itsenäisyyspäivänä) ja jos maanantai sattuu olemaan vapaapäivä, suoritetaan toisto silloin, koska myös Vapaapäivä on valittuna.


Vapaapäivä tarkoittaa seuraavia: Uudenvuodenpäivä, Loppiainen, Pitkäperjantai, Pääsiäispäivä, 2. pääsiäispäivä, Vappu, Helatorstai, Helluntaipäivä, Juhannusaatto, Juhannuspäivä, Pyhäinpäivä, Itsenäisyyspäivä, Jouluaatto, Joulupäivä, Tapaninpäivä


Viikkotoistot

Toisto suoritetaan tässä lueteltujen viikkojen ensimmäisenä päivänä (maanantai). Syötä muodossa: 1-5,10,20


Kuukausitoistot

Toisto suoritetaan tässä ruksattujen kuukausien ensimmäisenä päivänä.


Toistoväli päivinä

Toisto suoritetaan tässä mainitun päivän välein. Ensimmäinen toisto tehdään 'Aikavälitoiston alkupäivä' -päivänä.


Aikavälitoiston alkupäivä

Päivä, jolloin aikavälitoistot aloitetaan.


Toistojen eräajo tehty -päiväys

Ajastettujen toistojen eräajo tallentaa tähän eräajon päiväyksen, mikäli kyseisenä päivänä on ajastuksen kriteeri täyttynyt ja uudet lenkkilokit luotu.

Vastasiko tämä kysymykseesi?