Lenkin ehdot

Yleistä

Lenkin ehtojen avulla voit hakea kohteen työlajikkeiden takaa kohteet lenkille. Kohteen työlajikkeet löytyvät kohdekortin 'Kohdekortin tiedot'-välilehdeltä. Jos haluat erotella aamu- ja muut kohteet, luo kaksi ehtoriviä ja nimeä alaryhmä lenkin ehtojen muokkauksessa, toiseen 'Aamukohteet' ja toiseen 'Muut kohteet'.

Ehtorivi luodaan painamalla '+ Uusi'-painiketta. Kukin ehtorivi koostuu kahdesta ehdosta, joista ehto 1 on pakollinen ja ehto 2 vapaaehtoinen. Ehdolle määritetään työlajike, vertailuoperaattori ja arvo.

Lenkin hallinta -popupissa on painike 'Päivitä lenkkihistoria ehtojen perusteella', joka hakee pääryhmät, alaryhmät ja kohteet näkyvissä olevaan lenkkihistoriaan. Ehtojen kautta haetut pääryhmät, alaryhmät ja kohteet on kursiivilla tekstillä.

Lenkkihistoriassa voi olla sekaisin ehtojen kautta haettuja pääryhmiä, alaryhmiä ja kohteita sekä manuaalisesti lisättyjä.

Huomioita

 • Jos poistat pääryhmän ja painat 'Päivitä lenkkihistoria ehtojen perusteella', pääryhmä ja sen alaryhmät ja kohteet haetaan uudelleen (poislukien kohteet jotka on jo lenkkihistoriassa mukana)

 • Jos poistat alaryhmän ja painat 'Päivitä lenkkihistoria ehtojen perusteella', alaryhmä ja sen kohteet haetaan uudelleen (poislukien kohteet jotka on jo lenkkihistoriassa mukana)

 • Jos poistat lenkin kohteen ja painat 'Päivitä lenkkihistoria ehtojen perusteella', kohde haetaan uudelleen

 • 'Päivitä lenkkihistoria ehtojen perusteella' päivittää lenkin kohteen huomiot, jos kohde on tuotu lenkin ehtojen kautta. Manuaalisesti lenkille "Lisää kohteita" -painikkeen kautta lisättyjen kohteiden huomiot eivät päivity, joten on järkevämpää tuoda kaikki kohteet vain lenkin ehtojen kautta, vaikka joustavuuden takia kohteita voi tuoda manuaalisestikin kohdehaun kautta.

 • Ehdoista haettaessa kohteiden järjestys alaryhmän sisällä on 'satunnainen' eli pitää tarvittaessa järjestää mielekkääseen järjestykseen. Tämä koskee ensimmäistä kertaa: jos uudelleen painat päivityspainiketta, järjestys ei muutu. Myöhemmin on tulossa 'Järjestä kulkujärjestykseen' -toiminnallisuus, joka järjestää kaikki kohteet optimaaliseen kulkujärjestykseen katuetäisyyden perusteella.

Kenttien selitykset

 • Nimi: lenkin ehtoa kuvaava nimi

 • Ehdon 1 työlajike: valitse työlajike josta haetaan kohteiden arvoja

 • Ehdon 1 operaattori: Ehdon 1 vertailuoperaattori. Operaattorien selitykset:

  • Operaattori "=": Kohteen työlajikkeen vapaa kuvaus on yhtä suuri kuin ehdon arvo

  • Operaattori "!=": Kohteen työlajikkeen vapaa kuvaus on erisuuri kuin ehdon arvo

  • Operaattori ">": Kohteen työlajikkeen vapaa kuvaus on suurempi kuin ehdon arvo

  • Operaattori "<": Kohteen työlajikkeen vapaa kuvaus on pienempi kuin ehdon arvo

  • Operaattori "IN": Kohteen työlajikkeen vapaa kuvaus on jokin pilkuilla erotelluista ehdon arvoista

  • Operaattori "NOT IN": Kohteen työlajikkeen vapaa kuvaus ei ole mikään pilkuilla erotelluista ehdon arvoista

  • Operaattori "Sopimuksen tila": Tällä valinnalla voit hakea kaikki kohteet joiden kyseisen työlajikkeen Työt-kentän sopimuksen tila täsmää valitsemiisi sopimustiloihin (Ei kuulu sopimukseen, Kuuluu sopimukseen, jne)

 • Ehdon 1 info-työlajikkeen ehdon arvo: Ehdon 1 oikea operandi. IN ja NOT IN -operaattoreita käytettäessä arvot erotellaan pilkulla (joten pilkkua ei voi käyttää ehdon arvona). Esim. Kevät,Kesä. Ei ole käytössä jos operaattorina on "Sopimuksen tila"

 • Ehdon 1 sopimuksen tilat: Käytössä vain jos ehdon 1 operaattori on "Sopimuksen tila". Valitse tähän sopimuksen tilat joissa ehto täyttyy. Voit valita yhden tai useamman ja mikäli kohteen ehdon 1 työlajikkeen Työt-tietueen sopimuksen tila vastaa jotain valitsemistasi, kohde valitaan lenkille mukaan

 • Ehdon 2 vastaavat kentät: Ehdolla kaksi voit tehdä toisen rajauksen, ehto 2 on vapaaehtoinen. Ehto 2 rajaa hakua eli jos ehto 2 on syötetty, sekä ehto 1 että ehto 2 täytyy toteutua

 • Muodostetaanko pääryhmien nimet kohteiden alueista?: Jos valitset tähän Kyllä, niin pääryhmien nimet muodostetaan kohteiden alueista. Toisin sanoen mikäli kohteen "As Oy Testikatu 10" perustietojen Alue-kentän arvo on "Käpylä" niin kyseinen kohde menee lenkillä "Käpylä" nimisen pääryhmän alle

 • Valitse pääryhmälle työntekijä kohteen aluejaosta?: Jos valitset tähän tietyn aluejakotyypin, niin pääryhmien työntekijäksi valitaan tämän tyypin mukainen kohteen aluejaon henkilö

 • Mistä työlajikkeesta pääryhmän nimi haetaan: Valitsemalla tähän jonkin info-työlajikkeen (jotka löytyvät "Kohdekortin tiedot"-välilehdeltä kohteen kohdekortilla), kohde menee lenkillä pääryhmälle tämän info-työlajikkeen kohteen vapaan kuvauksen arvon mukaisesti. Ei käytössä jos pääryhmien nimet muodostetaan kohteiden alueista, jota suositeltaan käytettävän lenkin ehdoissa mikäli lenkki halutaan muodostaa huoltoalueittain (tosin info-työlajikkeisiin voi luoda erilaisia huoltoalueita vapaasti)

 • Mistä työlajikkeesta lenkin kohteen huomiot haetaan: Lenkin kohteen huomiot näkyvät lisätietoina lenkkityön suorittajalle. Ne voivat sisältää esim. kohdekohtaisia aurausohjeita.

 • Alaryhmän nimi: Ehdon 1 (ja ehdon 2 jos se on asetettu) toteutuessa kohde lisätään tämän nimiseen alaryhmään. Jokainen kohde on aina jossain alaryhmässä ja nimenä voi olla yksinkertaisesti 'Kohteet' tai ehtojen niin vaatiessa esim. 'Aamukohteet'. Jos ehtoja on useamia, alaryhmät järjestetään ehtojen järjestyksessä: ehdoissa ylinnä oleva (pienin ehdon id) saa alaryhmän menemään ylimmäksi pääryhmän sisällä.

Päivitä lenkkihistoria lenkin ehtojen perusteella -painike:

 • poistaa ne lenkin kohteet, joiden kohde on poistettu Asiakkaat/Kohteet -sivulla

 • poistaa lenkin kohteen jos kohde on tuotu ehtojen perusteella ja enää ei pitäisi olla lenkillä (ehtojen tai kohdekortin tietojen muuttumisen vuoksi)

 • hakee ehtojen mukaiset kohteet

 • hakee pääryhmien nimet ehtojen mukaisista kohteista

 • jos pääryhmää ei ole kohteella, asettaa pääryhmäksi Pääryhmätön

 • hakee huomiot ehtojen mukaisista kohteista

 • luo pääryhmän jos ei ole jo sen nimistä

 • luo alaryhmän jos ei ole jo sen nimistä

 • sijoittaa lenkin kohteen uuteen alaryhmään jos alaryhmä on ehtojen perusteella vaihtunut

 • lisää pääryhmään työntekijän, jos lenkin ehdoissa on määrätty

 • jos kohdetta ei ole lenkillä, lisää lenkin kohteen

 • päivittää lenkin kohteen huomiot

 • poistaa tyhjän alaryhmän, jos alaryhmä tuotu lenkin ehtojen kautta eikä enää sisällä mitään kohteita

 • poistaa tyhjän pääryhmän, jos se tuotu lenkin ehtojen kautta eikä enää sisällä mitään kohteita

 • päivittää alaryhmien sisällä kohteiden järjestysnumerot juoksevaan järjestykseen eli 1,2,4,5 muuttuu 1,2,3,4.

 • päivittää alaryhmien järjestyksen ehtojen perusteella: ylimpänä ehdoissa olevat ovat ylimpänä pääryhmän sisällä.

 • päivittää pääryhmien järjestysnumerot

 • manuaalisesti "Lisää kohteita" -painikkeen kohdehaun kautta lenkille tuodut kohteet jäävät koskematta

Vastasiko tämä kysymykseesi?