Rajapintojen käyttäminen
Jarkko Kähkönen avatar
Tekijä: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Tässä ohjeet rajapinnan käyttämiseksi.

-

Rajapinnat kuuluvat vain Super-versioon.


Rajapintojen aktivoiminen:

Asetukset (ylävalikon hammasratas-symboli) -> Käytettävät toiminnot -> Rajapinnat käytössä? -> Aktivoi


Rajapinnan roolin luominen:

Omat tiedot -> Roolit

- Luo uusi rooli painamalla nappia "Uusi rooli (+)"

- Kirjoita Roolin kuvaukseen esimerkiksi "Rajapinta"

- Valitse "Ei" kohtaan "Saako kirjautua?"

- Valitse "Ei" kohtaan "Saako muokata laskuja?"

- Valitse "Kyllä" kohtaan "Saako käyttää rajapintaa?"

- Paina Tallenna


Rajapinnan käyttäjän luominen:

Omat tiedot -> Käyttäjät

- Luo uusi käyttäjä ja valitse sille Rooliksi juuri luomasi "Rajapinta"-niminen (tai minkä laitoit kuvaukseksi) rooli

- Uuden käyttäjän salasana lähtee luomasi käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Käytä kyseistä käyttäjätunnusta ja salasanaa rajapinnoissa.


Rajapintakuvaus ja sen käyttäminen:

Laskuja voit tuoda Finvoice-muodossa (tai yksinkertaisemmassa XML-muodossa, josta löytyy kuvaus kohdasta Muut toiminnot -> Laskujen tuonti, mikäli olet kytkenyt myös laskujen tuonnin päälle asetuksista) seuraavien ohjeiden mukaan:

- Lähetä REST-tapaa käyttäen POST-kutsu osoitteeseen https://app.nettilasku.fi/hook.php

- Laskujen tuonnin yleiset POST-kentät ovat: username, password, asiakasid, komento

Rajapintadokumentaatio

tässä rajapintadokumentaation URL:


Myyntilaskujen tuonnissa arvot olisivat esimerkiksi (täydennä omat):

- username: rajapinta_username

- password: FOO1234

- asiakasid: 123123 (löydät asiakasid-arvosi kohdasta Omat tiedot -> Omat yhteystiedot, taulukon ylin rivi)

- komento: tuo_laskut

- xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Finvoice.....

Esimerkiksi PHP:n Curl-kirjastoa käyttäen voit lähettää kyseisen POST-kutsun. REST-kutsu palauttaa "OK", mikäli laskut tuotiin onnistuneesti, muuten kutsu palauttaa virhetekstin.


Myyntilaskujen hakemisessa arvot olisivat esimerkiksi:

- username: rajapinta_username

- password: FOO1234

- asiakasid: 123123

- komento: hae_laskut_finvoice

- from_date: 2015-12-01

- to_date: 2015-12-31

Palauttaa aikavälin laskut Finvoice-XML-muodossa peräkkäin.


Myyntireskontran viitesuoritusten hakemisessa arvot olisivat:

- username: rajapinta_username

- password: FOO1234

- asiakasid: 123123

- komento: hae_suoritukset

- from_date: 2015-12-01

- to_date: 2015-12-31

Palauttaa aikavälin suoritukset puolipisteillä eroteltuna <NETTILASKU-SUORITUKSET> -tägin ympyröimänä


Laskutusasiakkaiden tuonnissa arvot olisivat esimerkiksi (täydennä omat):

- username: rajapinta_username

- password: FOO1234

- asiakasid: 123123 (löydät asiakasid-arvosi kohdasta Omat tiedot -> Omat yhteystiedot, taulukon ylin rivi)

- komento: tuo_laskutusasiakkaat

- xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><customers.....

Esimerkiksi PHP:n Curl-kirjastoa käyttäen voit lähettää kyseisen POST-kutsun.

REST-kutsu palauttaa "OK", mikäli laskutusasiakkaat tuotiin onnistuneesti, muuten kutsu palauttaa virhetekstin.


Mikäli sinulla on mitään kysyttävää, kokeile chat ikkunaa, tai laita viesti

Vastasiko tämä kysymykseesi?