Tiliotteen tiliöinti
Jarkko Kähkönen avatar
Tekijä: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten
  1. Kirjanpitokaudet -> Tiliöi

  2. Tiliöi kaikki tiliöimättömät välilehdeltä, jos tiliotteella erittelyrivejä, nähdään rivit tiliote napista ja voidaan tiliöidä yksitellen.

  3. Kun koko summa tiliöity, tilioterivi siirtyy pois tiliöimättömät välilehdeltä.

  4. Tilioterivi voidaan kohdistaa myyntilaskun suoritukseen, ostolaskun suoritukseen, palkka-ajon riviin tai pääkirjatositteelle.

  5. Tilioterivistä voidaan lisätä myyntilaskun suoritus, ostolaskun suoritus tai pääkirjatosite.

  6. Tilioterivi voidaan tiliöidä myös myyntien tai ostojen selvittelytilille myöhempää kirjauksen korjaamista varten.


    Mikäli sinulla on mitään kysyttävää, kokeile chat ikkunaa, tai laita viesti

Vastasiko tämä kysymykseesi?