Mini-CRM
Jarkko Kähkönen avatar
Tekijä: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Mini-CRM on pienimuotoinen asiakashallintajärjestelmä (Customer Relationship Management eli CRM) joka sinun on mahdollista kytkeä päälle Nettilasku.fi:ssä asetuksista.


Mini-CRM aktivoidaan seuraavasti:

Asetukset (ylävalikon hammasratas-symboli) -> Käytettävät toiminnot -> Mini-CRM käytössä? -> Aktivoi

CRM koostuu seuraavista osioista:

- Voit luoda asiakkaille kontakteja asiakkaan tiedoissa

- Voit syöttää asiakkaille dokumentteja (DMS:n eli dokumentinhallinnan kautta)

- Toiminnon CRM kautta voit hakea kaikkea lokitietoa mitä asiakkaille (ja/tai niiden kontakteille) on tehty ja milloin

CRM koostuu seuraavista asioista:

- Asiakkaista

- Asiakkaan kontakteista

- Dokumenteista & tehtävistä (joita voi käyttää menneiden tapahtumien kirjaamiseen)

Asiakkaan tiedoissa on nyt uusi välilehti Kontaktit. Sieltä näkee aina muokattavan asiakkaan kontaktit ja voi muokata & lisätä uusia kontakteja asiakkaalle. Kontaktilla on "rooli" eli tätä voi käyttää ryhmittelemään asiakkaan henkilöitä/kontakteja eri ryhmiin.

Kaikkia kontakteja voi hakea ja muokata kohdassa Kontaktit.

Dokumentinhallinnassa voi lisätä dokumentteja ja dokumentin tiedoissa valitaan aina asiakas ja kontakti. Asiakas ja kontakti eivät ole dokumentinhallinnassa pakollisia tietoja joten ne kannattaa aina muistaa valita mikäli kyseessä on asiakasta koskeva dokumentti.

Mikäli välität sähköpostilla dokumentteja Dokumentinhallintaan, niin sähköpostiosoite löytyy Dokumentinhallinta/Dokumentit -sivun lopusta kohdasta "Dokumenttien tallennus sähköpostilla" ja sieltä painamalla "Näytä ohje". Sähköpostiviestin liitteet tulevat jokainen omaksi dokumentikseen Dokumentit-sivun välilehden "Saapuneet" alle.

Tämän jälkeen olisi tarkoitus valita dokumentille Asiakas ja Kontakti (jos kyseessä on asiakasta ja/tai asiakkaan kontaktia koskeva dokumentti).

Se tehdään "Tiedot..." -napin kautta.

Asiakkaat ja Kontaktit -sivuilta (sekä asiakkaan tiedoista Kontaktit-välilehdeltä) pääsee painamaan "Näytä dokumentit" jolla pääsee koska tahansa hakemaan haluamansa asiakkaan (ja sen kontaktin) luodut dokumentit.

Lisäksi dokumentinhallinnassa on yksinkertainen "Tehtävien anto"-toiminnallisuus. Dokumentit-sivulla on kohta "Lisää tehtävä, Avaa (+)" missä voi lisätä menneitä tai tulevia tehtäviä/tapahtumia. Valitse yrityksenne henkilö, jokin tapahtuman/tehtävän kuvaus, ryhmä (hierarkia), päivämäärä ja asiakas ja mahdollinen asiakkaan kontakti ja paina Lisää-nappia. Tämän jälkeen ohjelma tallentaa tehtävän ja jos kyseessä on tuleva tehtävä, niin Nettilasku.fi muistuttaa siitä ennen tehtävän päivämäärää ja kyseisenä päivänä (tehtävälle valittua yrityksenne henkilöä).

Kaikki tapahtumat (laskut, dokumentit, tehtävät, myyntilaskujen suoritukset) kirjautuvat "CRM asiakasloki"-toimintoon mistä niitä voi hakea eri termein. Voit hakea tietyn asiakkaan tai tietyn asiakkaan kontaktin kaikki tapahtumat kyseiseltä sivulta. Sieltä näkee esimerkiksi jonkin asiakkaan viime aikojen tapahtumat mitä laskuja on tullut, mitä dokumentteja on luotu/muokattu ja mitä rahasuorituksia on saapunut.


Mikäli sinulla on mitään kysyttävää, kokeile chat ikkunaa, tai laita viesti

Vastasiko tämä kysymykseesi?