Sopimuslaskutuksen luonti ja muokkaus

Sopimuslaskutukset löytyvät:

  1. Sivulta Töiden kirjaus => Sopimuslaskutukset.

  2. Kohdekortin Sopimuslaskutukset välilehdeltä.

  3. Sopimuksen muokkauksen Sopimuslaskutukset osiosta.

Nämä kaikki ovat sama sivu, mutta löytyy eri paikoista ohjelmasta.

Luonti

Painamalla + Uusi -nappulaa avautuu sopimuslaskutuksen luonti ponnahdusikkuna.

Tähän täytätte sopimuslaskutuksen tiedot ja painatte Tallenna tai Välitallenna nappulaa tallentaaksenne sen.

Kohde

Mille kohteelle tämä sopimuslaskutus on.

Laskutusasiakas

Mille laskutusasiakkaalle laskutus tästä sopimuslaskutuksesta lähetetään.

Koodi

Laskutustuotteen koodi.

Kuvaus

Laskurivin kuvaus teksti.

Veroton summa

Laskutettava veroton summa.

Laskutustuote

Tältä tulee myyntitili laskulle.

Näitä voitte lisätä/muokata sivulta Rekisterit => Laskutustuotteet.

HUOM! Kun valitset tämän ohjelma päivittää Koodi kentän vastaamaan tätä, joten muista vaihtaa se jos on eri.

Poistettu

Onko sopimuslaskutus poistettu.

Oletuksena Ei.

Laskutetaanko jälkikäteen

Tämän ollessa Kyllä laskulle lisättävät kuukausi tekstit otetaan edellisestä kuukaudesta, kuluvan sijasta.

Esimerkiksi 1.7 laskutettavassa laskussa tulee teksteiksi kesäkuun tiedot.

Laskutusväli

Kuinka monen kuukauden välein laskutetaan.

Maksuehto

Maksuehto luotavalle laskulle.

Näitä voi luoda ja muokata Rekisterit => Maksuehdot.

Arvopäivä

Mikä päivä tulee luotavalle laskulle.

Nämä eivät ole muokattavissa, koska sisältävät logiikkaa.

Kustannuspaikka

Luotavan laskun kustannuspaikka.

Laskun kommentti

Tämä teksti tulee laskulle laskurivin kuvauksen alle.

Ensimmäinen hinnantarkistus

Yrityksellenne sisäinen tietokenttä.

Alkamispäivä

Mikä kuukausi on ensimmäinen, joka laskutetaan.

Esimerkiksi jos päivänä 17.1 tähän asettaa päivän 15.1.

Laskutetaanko jälkikäteen:

Lähtee 1.2.2022 lasku tammikuusta.

Muuten:

Lähtee 18.1.2022 lasku tammikuusta.

Eli aina laskutetaan kuitenkin tähän valitun kuukauden lasku.

Voimassa asti

Milloin loppuu laskuttaminen.

Tyhjä tarkoittaa toistaiseksi voimassa oleva, eli ei loppumispäivää.

Sopimus voimassa

Minä kuukausina sopimus on voimassa.

Näistä kuukausista luodaan laskut.

Laskutusvapaat kuukaudet

Mitkä kuukaudet ovat laskutusvapaita.

Näinä kuukausina ei lähetetä laskua, mutta sen arvo tulee sitten seuraavana laskutus kuukautena.

Esimerkiksi jos teillä on laskutusvapaina kuukausina Helmikuu ja Maaliskuu, niin huhtikuussa tulee lasku, jossa ovat myös noiden kuukausien summat.

HUOM!

Tarkoittaa laskun lähetyspäivän kuukautta.

Joten jos olette valinneet "Laskutetaanko jälkikäteen"-tiedon, eli esimerkiksi 1.7 laskutetaan kesäkuun lasku ja haluatte merkitä laskutusvapaaksi tämän kuukauden laskun, niin teidän pitää valita laskun lähetys kuukausi eli heinäkuu.

Sopimus

Tällä voitte yhdistää sopimuslaskutuksen Sopimukseen, jolloin kun sopimus irtisanotaan, niin se myös irtisanoo siihen linkitetyt sopimuslaskutukset automaattisesti.

Aktivointi

Luotuanne sopimuksen se on tilassa Luonnos.

Aktivoidaksenne sen painakaa Aktivoi-nappulaa sopimuslaskutus riviltä.

Syöttäkää alkupäivä ja painakaa OK.

HUOM!

Sopimus voi näkyä epäaktiivisissa, vaikka se on aktivoitu, jos sen alkamispäivä ei ole vielä tullut.

Laskutus

Ohjelma muodostaa ja lähettää laskutusrajapintaan automaattisesti aktiivisista sopimuslaskutuksista laskut, joka kuukauden 1. päivä.

Sopimuslaskutuksen aktivoidessa kesken kuukautta se luo laskun ja lähettää sen siitä kuukaudesta heti seuraavana päivänä, ellei ole valittuna Laskutetaanko jälkikäteen, mutta siitä eteenpäin aina kuukauden 1. päivä.

Laskulle tulevia tietoja voidaan muuttaa, mutta laskun muodostus ja laskutuspalveluun lähetys päivää ei.

"Laskutetaanko jälkikäteen" -kentällä voitte muuttaa laskutettavan laskun kuukausi tekstejä.

"Arvopäivä" -kentällä voitte muuttaa mikä päivämäärä tulee luotavalle laskulle.

Samalle laskutusasiakkaalle ollessa monia sopimuslaskutuksia lähetyksessä, niistä luodaan koontilasku, jossa jokainen sopimuslaskutus omalla rivillään.

Korotus

Sopimuslaskutuksien korotukset kannattaa tehdä Sopimuslaskutuksien korotukset -toiminnolla.

Asetukset

Sopimuslaskutukseen liittyvät asetukset löytyvät osiosta Laskutusasetukset.

Laskujen automaattinen muodostus

Asetuksella Sopimuslaskutuksen laskujen muodostaminen käytössä? saadaan päälle tai pois sopimuslaskutuksista laskujen automaattisen muodostuksen.

Toimituspäivä

Sopimuslaskujen toimituspäivän muodostus määritetään asetuksella Sopimuslaskutuksien toimituspäivä.

Tässä vaihtoehdot ovat:

  1. Kuukausi taaksepäin laskun luontipäivästä.

  2. Viimeisimmän laskulla olevan kuukauden ensimmäinen päivä.

  3. Laskun luontipäivästä.

Vastasiko tämä kysymykseesi?