Työajan automaattisesti tulemista aloitus- ja lopetusaikojen erotuksista työn tuntityönimikkeiden työajaksi hallinnoidaan asetuksilla.

Nämä asetukset löytyvät asetukset sivulta (Asetukset => Asetukset) HUOLTO: Työn asetukset osiosta.

Päälle/pois asettaminen

Koko toiminnallisuutta hallitaan asetuksella Työlle automaattisesti käytetty työaika tuntityönimikkeiden työajaksi.

Tämän asetuksen ollessa päällä työlle automaattisesti päivittyy siihen käytetty työaika tuntityönimikkeiden työajaksi.

Toiminnan määritys

Toiminnallisuuden ollessa päällä, voitte vaikuttaa sen toimintaan seuraavilla tavoilla.

Minimi

Asetuksella Tuntityönimikkeen työajan pyöristyksen minimilaskutus minuuttia pääsette säätämään mikä on pyöristyksen minimi määrä.

Tuntityönimikkeelle työajasta muodostettavan tuntimäärän pyöristyksen minimimäärä minuutteina

Tarkkuus

Asetuksella Tuntityönimikkeen työajan pyöristyksen tarkkuus minuutteina pääsette säätämään millä tarkkuudella tuntimäärä otetaan.

Tuntityönimikkeelle työajasta muodostettavan tuntimäärän ylöspäinpyöristyksen minuuttitarkkuus.

0 tarkoittaa että pyöristetään tunnin tarkkuuteen (eli samaa kuin 60).

1 tarkoittaa, että pyöristystä ei suoriteta.

30 tarkoittaa että pyöristetään ylöspäin puolen tunnin tarkkuuteen.

Miten työtuntien automaattisuus/manuaalisuus näkyy työllä ja miten voi työntuntikohtaisesti siirtyä käyttämään manuaalista määritystä vaikka automaattiasetus on päällä?

Kun asetus "Työlle automaattisesti käytetty työaika tuntityönimikkeiden työajaksi" on päällä, silloin työtä kuitatessa valmiiksi Työtunnit/Tuntia-kenttään haetaan automaattisesti kaikkien työnsuorittajien tekemien tuntikirjausten yhteismäärä. Automaatin ollessa päällä, kenttä näkyy oranssitaustaisena.

Jos kenttä on oranssitaustaisena, siihen ei tarvitse syöttää mitään arvoa, koska kentän arvo haetaan automaattisesti tuntikirjauksista. Sen merkitys on silloin lähinnä visuaalinen ja näkyvissä siksi että voi varmistua että arvo on oikein.​

Jos kentän arvoa vaihtaa käsin, automaattinen päivitys tuon kentän osalta poistuu käytöstä ja käsin syötetty arvo tallentuu ja seuraavilla kerroilla kun työ avataan työ-popupissa tai etusivun työlistauksen kautta, kenttä näkyy valkoisena, mikä tarkoittaa että automaattinen arvon päivitys ei ole enää päällä. Silloin työntekijän tulee syöttää omat tuntinsa käsin, eli lisätä ne tunnit joita ei ole vielä mukana kentässä näkyvässä arvossa.

Did this answer your question?